instagram logo Apps Linkedin icon   

Uluslararası Proje Yatırım Yönetim Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Merkezi
International Project Investment Management Education, Research and Consultancy

Misyonumuz ;Kuruluşlara ve bireylere bilgi, birikim ve deneyimlerimiz ışığında özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler geliştirerek çözüm ortaklığı sunmak ve onları ulusal ve uluslararası alanlarda profesyonel ve kurumsal adımlar ile rekabet edilemez seviyelere ulaştırabilmektir.

Vizyonumuz; Çözüm ortağı olduğumuz kurum, kuruluş ve bireylere kattığımız değerler neticesinde, Uluslararası çevrede sürdürdüğü faaliyetler kapsamında , ilk akla gelen firma haline gelmektir.

İlkemiz; Bir kişiye ya da bir kuruma “doğru karar” aldırtacak “iyi bir fikir” vermektir. Çünkü “iyi bir fikir” gerçekten fark yaratır ve paha biçilmezdir.

Değerlerimiz:
Önce İnsan: Değerlerimizin odak noktasını “İnsan Değeri” oluşturmaktadır. İnsana saygı, bizim için bir erdem değil olmazsa olmazdır. Biliriz ki her kim ne yapıyorsa insanla yapıyordur ve insan için yapıyordur. Bu sebeple her konuda çıkış noktamız da nihayetinde vardığımız yer de insandır, insanladır, insan içindir.
Etik Duyarlılık: Çalışma süreçlerimizin omurgasını etik değerlerimiz oluşturur. Ulusal ve uluslararası yasalara, yaşadığımız çevrenin toplum kurallarına uyarız. Bu çerçevede çözüm ortağı olduğumuz kurumların mahremiyeti mahremiyetimizdir, müşterilerimizle kurduğumuz tüm ilişkiler özeldir.
Açıklık ve Şeffaflık: Yönetim anlayışımız açık, şeffaf ve hesap verebilirdir. Müşterilerimizle ilişkilerimiz karşılıklı güven üzerine kurulur. Bu güveni yıpratacak en ufak bir belirsizliğe fırsat vermeyiz. Bu değerimiz doğrultusunda içyapımızı, iş yapış şeklimizi, kurallarımızı ve ücretlendirme politikamızı müşterilerimiz kendi aralarında paylaşabilir.
Değişim: “Değiştirmek için önce değişmek gerekir!” Değişim mecburidir, engellenemez. Önemli olan değişimi yönetebilmek, onu mükemmeli aramaya programlamak, ondan fayda elde edebilmek ve de onu gelişimle sonuçlandırabilmektir. Bu değeri çözüm ortağı olduğumuz kurumlara kazandıran bir yapı olarak değişim ve sürekli gelişim bizim için pek tabi vaz geçilmez bir değerdir.
Yüksek Nitelikli İnsan Yetiştirme: Öğrenmenin yaşam boyu süren bir faaliyet olduğu tüm ekibimizce kabul edilir. Bu çerçevede en başta kendi kadromuz olmak üzere tüm müşterilerimiz, yaşam boyu öğrenme sürecini bizimle birlikte sürdürürler.
Uygulama Odaklı Olma: Kadromuz derin bilgi ve birikimleriyle teori ve uygulamayı optimum seviyede harmanlayıp öncelikli olarak müşterilerimiz tarafından gereksinim duyulan, uygulanabilir projelerin üretilmesi ve sonrasında müşterilerimizden başlayarak tüm dünyaya yayılması için çalışmaktadır.
Başarı Tutkusu: Tutkusu olmayanın elde edeceği başarının tesadüfi olduğuna ve böyle bir başarının uzun süreli olmayacağına inanıyoruz. Başarının bizzat kendisine tutkulu ekibimiz bu tutkusunu çözüm ortağı olduğumuz kurumların tutkularıyla etkileştirerek bir katalizör etkisi doğmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da kalıcı bir ortak başarıyı meydana getirme coşkusunu yaşarız.

Uzun yıllar kazanılan birikim ve tecrübelerin bir araya getirilmesiyle kurulan firmamız konusunda uzman personeli ile profesyonel hizmet anlayışla uluslararası alanda proje, yatırım yönetim, eğitim araştırma ve danışmanlık hizmetlerine devam ederek yeni başarılara imza atmayı sürdürecektir.