Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.
Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
Üretimi ve istihdamı artırmak,
Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.
Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2015 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (50 milyon TL ve üzeri yatırımlarda en az 5 milyon TL) harcama yapılmış olması gerekmektedir.

Faiz Desteği

KDV İstisnası

Yatırım yeri tahsisi.

Gelir vergisi stopajı

Gümrük vergisi muafiyeti

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

 

HİZMETLERİMİZ

Yatırım Teşvik yeni Belge Alımı

Yatırım Teşvik belgesi revizeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Süre alım İşlemleri

Enerji yatırımları

Eğitim yatırımları

Yatırım Teşvik İçin ÇED Belgesi Alımı

Otel yatırımı için Turizm Yatırım Belgesi alımı

Teşvik Kapatma için Turizm İşletme Belgesi alımı

Konaklama Tesisi için YEŞİL YILDIZ Belgesi alımı

Kullanılmış komple tesis yatırımı

Kullanılmış makine ithalatı

Makinelerin finansal kiralaması

 IMG_1476.JPG

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.