IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

DESTEKLENEN TEDBİRLER

A) 101 -TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3 Kanatlı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

 

B) 103-TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

103-1 Süt Ve Süt Ürünleri İşleme Ve Pazarlama

103-2 Kırmızı Et Ürünleri İşleme Ve Pazarlama

103-3 Kanatlı Eti Ürünleri İşleme Ve Pazarlama

103-4 Su Ürünleri İşleme Ve Pazarlama

103-5 Meyve Ve Sebze İşleme Ve Pazarlama

 

C) 302- ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Ve Pazarlanması

302-2 Arıcılık Ve Balin Üretilmesi İşlenmesi Ve Pazarlanması

302-3 Zanaatkârlık Ve Yerel Ürün İşletmeleri

302-4 Kırsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

302-6 Makina Parkları

302-7 yenilenebilir Enerji Tesisleri

 

D) KIRSAL ALANDA KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI

E) YEREL KALKINMA STRATEJILERININ UYGULANMASI – LEADER YAKLAŞIMI

F) TARIM-ÇEVRE, İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.