Girişimcilik Destek Programı
 
Programın Amacı
 
•Girişimciliğin desteklenmesi
•Girişimciliğin yaygınlaştırılması
•Başarılı işletmelerin kurulması
 
Programdan Kimler Yararlanabilir?
 
•Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
•Girişimciler 
•İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)
 
Programın Kapsamı
 
Bu program,
 
A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
B.Yeni Girişimci Desteği,
C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
D.İş Planı Ödülünden oluşur.
 
A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
·         KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
·         Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
·         KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
·         Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
 
Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.
 
B) Yeni Girişimci Desteği
 
Destekten Kimler Yararlanabilir?
 
Bu destekten;
 
·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
·         KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
·         Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
·         İŞGEM’de yer alan işletmeler
yararlanabilir.
 
Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;
 
-       Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
-       Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
-       Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,
-       Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması
gerekmektedir.
 
 
 
 
 
Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.
 
C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.
 
Desteğe Kimler Başvurabilir?
 
·         Belediyeler,
·         Üniversiteler,
·         Özel İdareler,
·         Kalkınma Birlikleri,
·         Meslek Kuruluşları,
·         Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.
·          
Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.
 
 
 
 
 Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
 
İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
 
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.