1) Erasmus+ Programı:

Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

 

2) Ufuk 2020 Programı:

Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

3) İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı:

Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir. 

 4) Yaratıcı Avrupa Programı:

Kültür aktörlerinin yanısıra Medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.

5) Fiscalis 2020 Programı:

Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

 6) Gümrükler 2020 Programı:

Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

7) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı:

Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.


2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan BİRLİK PROGRAMLARI Listesi:

1. Ufuk 2020 

2. COSME 

3. Erasmus+ 

4. Galileo 

5. Kopernik 

6. Pericles 2020 

7. Herkül III 

8. Fiscalis 2020

9. Customs 2020

10. LIFE

11. Sığınma ve Göç Prg.

12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği

13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize

14. Adalet

15. Haklar ve Vatandaşlık

16. Vatandaşlar için Avrupa

17. Büyüme için Sağlık
18. Tüketici Programı
19. Yaratıcı Avrupa
20. Sivil Koruma Mekanizması
21. İstihdam ve Sosyal Yenilik
22. Bütünleşik Avrupa

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.